Thông tin

Thông tin:

Xin chào, nhà thám hiểm! Tổng hợp của tất cả kiến ​​thức nhân loại đang chờ bạn! Tham gia cuộc phiêu lưu sử thi này và trả lời các câu hỏi để tồn tại. Đạt điểm cao nhất của bạn để đứng đầu trong bảng xếp hạng các nhà thám hiểm. Bao gồm các chủ đề thú vị như Trò chơi, quốc gia, âm nhạc và văn hóa phụ phổ biến – Adventure Quiz

Cách chơi:

Sử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình để trả lời các câu hỏi.

Back to Top