Thông tin

Thông tin:

Làm bánh pizza chưa bao giờ thú vị hơn thế! Yummy Super pizza cho phép bạn làm một chiếc bánh pizza ngon bằng cách thêm các thành phần bột, nấu nước sốt, thêm nhiều loại lớp trên và nướng. Điều tuyệt vời nhất là sau khi bạn làm một chiếc bánh pizza, bạn có thể phục vụ nó cho khách hàng của mình và đừng để họ đợi lâu.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

Back to Top