Thông tin

Thông tin:

Bạn có thích né tránh giữa những hẻm núi hẹp với một tay đua máy bay x góc nhìn thứ nhất nhanh chóng không? Xtreme Racing cho phép bạn bay qua một thế giới trừu tượng vô tận của những chướng ngại vật. Thu thập thêm điểm số mỗi cuộc đua và tăng tổng số điểm của bạn.

Cách chơi:

Sử dụng mũi tên sang trái hoặc phải để di chuyển tay đua máy bay x.

Back to Top