Thông tin

Thông tin:

Vượt qua những ngọn núi. Tránh cây cối và đá và trượt trên tuyết lạnh. Khám phá mọi con dốc và tìm con đường ngắn nhất xuống đồi. Kết thúc với thời gian tốt nhất để hoàn thành cuộc phiêu lưu trượt tuyết này – Vua Trượt Tuyết

Cách chơi:

Tìm đường đi ngắn nhất và cố gắng tránh mọi chướng ngại vật cản đường bạn. Cấp độ đặt lại nếu bạn vượt qua một lá cờ từ phía sai. Sử dụng điểm nâng cấp để cải thiện kỹ năng của bạn. Mỗi kỹ năng ảnh hưởng đến phong cách trượt tuyết của bạn khác nhau.

Back to Top