Thông tin

Thông tin:

Trong trò chơi bi-a này, bạn sẽ phải bỏ túi 10 quả bóng có sẵn. Những quả bóng liên tiếp sẽ thêm vào số điểm của bạn. Rơi bi cái không làm giảm điểm, nhưng phá vỡ chuỗi các bi liên tiếp.

Cách chơi:

Nhấn vào màn hình để nhắm và thả. Khi lực thanh tốt, hãy nhấn lại.

Back to Top