Thông tin

Thông tin:

Bay trực thăng của bạn quanh bản đồ khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả 4 nhiệm vụ trước khi bạn mất tất cả mạng sống. Tránh hỏa lực của kẻ thù khi bạn hạ gục các nhà máy, phòng không và máy bay trong trò chơi trực tuyến hành động đóng gói này – Trực Thăng Tấn Công

Cách chơi:

Làm theo hướng dẫn trò chơi hoặc sử dụng điều khiển chạm trên thiết bị di động

Back to Top