Thông tin

Thông tin:

Đây là một trò chơi sinh tồn trên xe thư giãn với các mô hình và phương tiện người que 3D. Bạn có thể sử dụng vũ khí phía trước của mình để tấn công những người chơi khác trên nền tảng. Đừng rời đi quá xa ngay cả khi bạn đang tránh thiệt hại.

Cách chơi:
Nhấn và giữ

Back to Top