Thông tin

Thông tin:

Tham gia Scroll Run là một trò chơi bình thường hấp dẫn. Bạn là trưởng nhóm sắp tuyển dụng các thành viên trong nhóm của mình chỉ bằng cách chạm vào họ. Chỉ khi đội của bạn đủ dài, bạn mới có thể lần lượt trèo qua các bức tường chặn. Bạn có thể xây dựng nhóm của mình trong thế giới ảo dễ dàng hơn so với thực tế nhưng mối quan hệ thì mong manh hơn rất nhiều.

Cách chơi:

Nhấp hoặc chạm để điều khiển.

Back to Top