Thông tin

Thông tin:

Bạn đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu của tam giác xanh trong trò chơi Tam Giác Xanh Bí Ẩn chưa? Những sinh vật rất khó khăn và những chướng ngại vật rất khó khăn đang chờ đợi bạn trong một trò chơi huyền thoại. thu thập vàng và đạt được số điểm cao nhất. Tiếp cận cửa càng sớm càng tốt và hoàn thành các cấp độ!

Cách chơi:

* WASD để di chuyển * thu thập kim cương! tới cửa!

Back to Top