Thông tin

Thông tin:

Sử dụng Squrit Guns, tìm kho báu lớn nhất! Chọn anh hùng và súng yêu thích của bạn miễn phí!

Cách chơi:

Kéo để bắn!

Back to Top