Thông tin

Thông tin:

Spin Soccer 3 là một trò chơi giải đố / vật lý, trong đó bạn xoay các nền tảng, tránh gai và đưa bóng đến mục tiêu. Hoàn thành tất cả các cấp độ trong phiên bản mới này và trở thành người giỏi nhất của Spin Soccer, cẩn thận không phải là điều dễ dàng.

Cách chơi:

– Sử dụng Trái / Phải để Xoay. – Chạm vào bên trái / bên phải để xoay.

Back to Top