Thông tin

Thông tin:

Snaklaus là một trò chơi bình thường và vui nhộn. Mục tiêu của bạn là thu thập càng nhiều quà càng tốt để tăng điểm. Có 2 chế độ chơi có sẵn, chế độ cổ điển và chế độ khó. Chọn những gì bạn thích và vui chơi!

Cách chơi:

Phím mũi tên hoặc Chạm trên màn hình.

Back to Top