Thông tin

Thông tin:

Quét bằng ngón tay hoặc chuột của bạn và dẫn đường cho tên lửa của bạn bay qua bầu trời. Cải thiện cái này để thúc đẩy nó hơn nữa – Rocket Stars Dx

Cách chơi:

Quét bằng ngón tay hoặc chuột của bạn và dẫn đường cho tên lửa của bạn bay qua bầu trời. Cải thiện cái này để thúc đẩy nó hơn nữa. Mở khóa tên lửa mới và khám phá các vụ nổ mới!

Back to Top