Thông tin

Thông tin:

Bạn có yêu thích Đồ uống băng giá, Máy làm bùn đông lạnh và Nón tuyết đông lạnh không? Bạn có yêu thích trò chơi nấu ăn Rainbow Food Maker? Sau đó, bạn sẽ YÊU Rainbow Candy Frozen Slushy Truck – Ice Candy Slush Maker!

Cách chơi:

Chuột hoặc chạm để chơi.

Back to Top