Thông tin

Thông tin:

Pixel GunGame Arena Prison Nhiều người chơi trong đấu trường bản đồ tuyệt vời vui nhộn, sẵn sàng chơi chế độ 5 trò chơi? Chơi với bạn bè trên khắp thế giới, bạn có thể chơi ngoại tuyến lên đến 40 cấp độ. Bạn có thể chơi với 24 khẩu súng bằng cách thêm camo và tệp đính kèm Chúc vui vẻ!

Cách chơi:

WASD – di chuyển Chuột – bắn, ngắm, nhìn xung quanh, thay đổi súng KHÔNG GIAN – nhảy TAB – menu SHIFT – chạy

Back to Top