Thông tin

Thông tin:

Ném vòng, nhận điểm tối đa và cải thiện kỹ năng của bạn – Perfect Dunk

Cách chơi:

Chạm và Kéo để nhắm, thả để ném

Back to Top