Thông tin

Thông tin:

Bạn là một trong những người sống sót giữa ngày khải huyền zombie. Chiến đấu theo cách của bạn qua thành phố bị nhiễm bệnh và khám phá sự thật về đợt bùng phát virus chết người.

Cách chơi:

Chuột 1: FireMouse 2: Aim / BlockW-SAD: WalkLeft Shift: SprintLeft Ctrl: CrouchX: ProneSpace: JumpF: Sử dụng itemR: Nạp lạiH: Bao vũ khíG: GrenadeV: Tấn công cận chiến

Back to Top