Thông tin

Thông tin:

Bạn là một trong năm anh hùng sẽ cố gắng sống sót trong Slenderland! Nhặt vũ khí, đạn và sức khỏe. Chiến đấu với Slenderman và các phụ tá của hắn. Sống sót miễn là bạn có thể. Bạn có một khẩu súng và dao rựa để bắt đầu – Những Người Sống Sót Phải Chết Slenderman

Cách chơi:

Chuột 1: Chuột lửa 2: Nhắm mục tiêu / Chặn WSAD: Đi bộ Shift trái: Chạy nước rút Ctrl trái: Crouch X: Prone Space: Nhảy F: Sử dụng vật phẩm R: Nạp lại H: Bao vũ khí G: Lựu đạn V: Tấn công cận chiến Esc hoặc Tab: Tạm dừng

Back to Top