Thông tin

Thông tin:

Trở thành Anh hùng bắn cung (Arc-hero) và tham gia trận chiến. Chiến đấu với kẻ thù, bắn chúng lên và trở thành một huyền thoại bắn cung.

Cách chơi:

Kéo và thả Cung để nhắm và bắn mũi tên

Back to Top