Thông tin

Thông tin:

Naruto Surfing là một trò chơi lướt sóng 3D. Giúp người chơi Naruto Uzumaki bao phủ tất cả các khu vực, sau khi nó kết thúc, bạn có thể tiến tới cấp độ tiếp theo.

Cách chơi:

Sử dụng chuột để chơi game này.

Back to Top