Thông tin

Thông tin:

Xuống dưới cuộc đua đang diễn ra, bạn muốn ngăn cản đối thủ vượt qua mình, cũng muốn chú ý tránh chướng ngại vật! Bạn có thể cần phải sử dụng rìu của mình để đập vào những viên gạch để làm chậm quá trình đi xuống của bạn! Thời gian tốt đòi hỏi sự tập trung – Mùa Thu Bricky

Cách chơi:

Nhấn để giảm tốc độ.

Back to Top