Thông tin

Thông tin:

Merge Cannon: Chicken Defense – Trò chơi này là sự kết hợp của hai thể loại hợp nhất và phòng thủ! Đội quân gà đang tiến đến lâu đài của bạn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ! Hợp nhất các khẩu pháo, nâng cấp lâu đài của bạn và bảo vệ nó khỏi lũ gà! Có những đợt gà sẽ kết thúc với con gà của ông chủ cuối cùng! Đã đến lúc hợp nhất các khẩu pháo của bạn và bảo vệ lâu đài của bạn khỏi những con gà hung bạo này. Bạn đã sẵn sàng, hay bạn sẽ ra ngoài?

Cách chơi:

sử dụng chuột (hướng dẫn trong trò chơi)

Back to Top