Thông tin

Thông tin:

Trò chơi tô màu theo chủ đề Giáng sinh cho trẻ em với 4 trang màu khác nhau sẽ khuyến khích con bạn học cách vẽ theo đường nét. Cuối cùng trẻ em có thể vui chơi thêm các nhãn dán Giáng sinh đầy màu sắc để trang trí nghệ thuật của chúng  –  Màu Sắc Trang Trí Giáng Sinh

Cách chơi:

Sử dụng chuột để chơi.

Back to Top