Thông tin

Thông tin:

Ở một nơi nào đó, trên những con sóng nguy hiểm của ngày mai, nơi luật pháp không tồn tại, và phụ nữ công lý đã đóng gói … Xform Games giới thiệu Hydro Storm 2. Tay đua jetski hậu khải huyền nhất đến từ tương lai.

Cách chơi:

[WASD] / [ARROWKEYS] – Chỉ đạo [Z] / [LMB] – Vũ khí chính [X] / [RMB] – Vũ khí phụ [ESC] / [P] – Tạm dừng trò chơi [M] – Tắt tiếng

Back to Top