Thông tin

Thông tin:

Hợp nhất và phát triển hãng hàng không của bạn! Bạn đã từng muốn trở thành Phi công? Khái niệm của trò chơi rất đơn giản – bạn có một mảnh đất, và nhiệm vụ của bạn là mua máy bay. Bạn có một mục tiêu duy nhất: làm cho máy bay của bạn tốt nhất có thể – Hợp Nhất Máy Bay

Cách chơi:

Điều khiển: Chuột

Back to Top