Thông tin

Thông tin:

Tận hưởng Giáng sinh vui vẻ với Baby Hazel! Tham gia cùng Bé Hazel và Ông già Noel để hoàn thành việc chuẩn bị lễ hội. Trước hết hãy giúp họ gói quà Giáng sinh. Sau đó, hãy cùng Hazel và ông già Noel đi xe trượt tuyết bằng tuần lộc và phát quà cho trẻ em quanh thị trấn. Giáng sinh vui vẻ!! – Giấc Mơ Giáng Sinh Của Bé Hazel

Cách chơi:

Sử dụng chuột để tương tác với Baby Hazel và những người khác.

Back to Top