Thông tin

Thông tin:

Nháy nhẹ để quả bóng bầu dục sút vào cột dọc khung thành. Nó đơn giản mà! Nạp tiền để mở khóa những quả bóng bầu dục thú vị trong cửa hàng. Thiết kế đáp ứng và với các tình huống thử thách. Bạn có thể thực hiện bao nhiêu cú đá liên tiếp?

Cách chơi:

Nháy nhẹ để quả bóng bầu dục sút vào cột dọc khung thành.

Back to Top