Thông tin

Thông tin:

Fishing Gone it là một trò chơi rất vui và thư giãn. Mục tiêu của trò chơi là câu càng nhiều cá càng tốt. Hãy cẩn thận có một con cá ở đó để cản trở việc câu cá của bạn.

Cách chơi:

Sử dụng chuột hoặc chạm để tương tác.

Back to Top