Thông tin

Thông tin:

Trong Dunk Fall, bạn phải chạm hoặc nhấp để bắn bóng vào rổ. Vấn đề duy nhất là quả bóng đang treo trên một sợi dây đang chuyển động. Chúc bạn may mắn chọn đúng thời điểm để có được tất cả các quả bóng qua vòng!

Cách chơi:

Nhấn hoặc Nhấn để ném

Back to Top