Thông tin

Thông tin:

Nhấn để rẽ phải và nhả để rẽ trái và đi trên con đường dài vô tận, trôi về đích, đánh bại những người chơi khác và trở thành vua drift, tay đua cừ khôi nhất.

Cách chơi:

Nhấn để rẽ phải và nhả để rẽ trái

Back to Top