Thông tin

Thông tin:

Bạn biết rõ về các ngôi sao bóng đá trên thế giới như thế nào? Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về vũ trụ bóng đá. Các tính năng: – Đường cong học tập cực kỳ dễ dàng. Đơn giản chỉ cần đoán họ! – Kiếm tiền cho mỗi câu đố được giải quyết – Bế tắc? Sử dụng tiền xu của bạn, để kích hoạt nhiều công cụ trợ giúp khác nhau để giải câu đố. Sử dụng các công cụ như – Reveal và Remove Letter để đoán. – Chủ đề và âm nhạc vui nhộn – Hơn 99 người nổi tiếng bóng đá –  Đoán Ngôi Sao Bóng Đá

Cách chơi:

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về vũ trụ bóng đá.

Back to Top