Thông tin

Thông tin:

Trả bóng loại bỏ các bức tường Điểm số cao hơn trò chơi đang tăng tốc.

Cách chơi:

Nhấp chuột để chơi

Back to Top