Thông tin

Thông tin:

Bảo vệ lâu đài của bạn chống lại lũ Orc xâm lược. Sử dụng sức mạnh để giúp bạn sống sót – Cuộc Xâm Lược Của ORC

Cách chơi:

Sử dụng chuột hoặc ngón tay để nhắm và bắn

Back to Top