Thông tin

Thông tin:

Điều khiển xe ở tốc độ cao và thực hiện một lượt drift tốt và thu thập các trạm kiểm soát. mỗi cấp độ có chướng ngại vật nguy hiểm, lái xe xung quanh chướng ngại vật và không chạm vào.

Cách chơi:

Sử dụng mũi tên để di chuyển xe.

Back to Top