Thông tin

Thông tin:

Một Tower Defense, nơi bạn cần bảo vệ con tàu của mình khỏi những quả bom đang đến gần. Đặt và nâng cấp tháp pháo của bạn cũng như sử dụng tháp pháo cá nhân của bạn để phá bom. Bạn có thể hoán đổi giữa các chế độ tự động để quản lý các tháp pháo của mình trong khi nó tiếp tục bắn. Hoặc bạn có thể sử dụng chế độ điều khiển để tự bắn để chính xác hơn và gây sát thương nhiều hơn. Đừng để những quả bom đó đạt được tàu của bạn! –  Crashing Skies

Cách chơi:

Nhấp vào các mục và nhắm mục tiêu kẻ thù của bạn.

Back to Top