Thông tin

Thông tin:

Mọi người đều biết rằng Chim Bồ Câu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của nhân loại, nhưng không ai trên thế giới có đủ can đảm để đối mặt với chúng và xóa sổ chúng khỏi trái đất. Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ, và ngoại lệ đó chính là bạn! Lấy súng ngắn và giải phóng thế giới khỏi sinh vật khó chịu nhất từng tồn tại.

Cách chơi:

ĐIỀU KHIỂN TRÒ CHƠI: Chạm để bắn khi kính ngắm ở trên chim bồ câu

Back to Top