Thông tin

Thông tin:

Những con đường sa mạc chật ních kẻ thù. Chúng ta sẽ kêu gọi ai? Đúng vậy, .. BẠN. Chúng tôi muốn bạn! Giúp chúng tôi để xóa các con đường sa mạc của tất cả kẻ thù! Chiến đấu theo cách của bạn trên sa mạc bằng các phương tiện khác nhau bằng cách sử dụng tất cả các loại tấn công đặc biệt! Mỗi phương tiện đều có ưu và nhược điểm của nó. Bạn có thể hoàn thành nó – Chiến Dịch Đường Sa Mạc

Cách chơi:

[WASD] / [ARROWKEYS] [SWIPE] – Di chuyển [Z] [LMB] [TAP] – Bắn [X] [RMB] [Nút] – Kích hoạt Đặc biệt

Back to Top