Thông tin

Thông tin:

Các tính năng: • Hai bản đồ • Năm vũ khí tùy ý bạn sử dụng bao gồm cả lá chắn

Chiến Binh Parthia

Cách chơi:

• WASD: di chuyển • chuột 0: tấn công ngược / + di chuyển trái phải tấn công nặng • chuột 1: chặn • dịch chuyển: chuyển đổi chạy / + tấn công sử dụng tấn công havy • x: hủy kích hoạt & hủy gờ / thả vũ khí • c: cúi mình • q: nhảy • dấu cách: cuộn bổ nhào • 1: kiếm & khiên • 2: vũ khí hai tay • 3: cung • 4: vũ khí kép • e: sử dụng / lấy • l: lấy phụ • g: rút / gọt vũ khí • x: thả vũ khí không sử dụng • tab: tạm dừng

Back to Top