Thông tin

Thông tin:

Castel Wars là ở đây với tập 3! Các vũ khí hiện đại hơn, các bản đồ khác nhau và chế độ mới Mayhem cũng có thể chơi được. Với tập phim mới, bạn có thể thử vũ khí và thiết bị của cuộc cách mạng công nghiệp. Hãy thử vũ khí mới ngay bây giờ và tạo chiến thuật mới với chúng. Chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt và cố gắng sống sót trong chế độ Mayhem. Chế độ Zombie bây giờ cũng có một thiết kế mới và bây giờ zombie đến từ một hướng. Thách thức 1 người chơi hoặc 2 người chơi và đánh bại kỷ lục của bạn!

Cách chơi:

Người chơi màu xanh: Di chuyển: “W, A, S, D” Tạo khối: “S” Lượt: “E” (Nếu bạn giữ nhân vật ném vũ khí!) Thay đổi vũ khí: “Q” Người chơi màu đỏ: Di chuyển: “MŨI TÊN PHÍM “Tạo khối:” MŨI TÊN XUỐNG “Nhấn:” KHÔNG GIAN “(Nếu bạn giữ nhân vật ném vũ khí!) Thay đổi vũ khí:” M ”

Back to Top