Thông tin

Thông tin:

Đội quân người ngoài hành tinh, người máy và quái vật này muốn lấy lòng bạn. Dừng tất cả chúng theo dõi của chúng. Bảo vệ trái tim bằng đại bác, mìn và nhiều thứ khác trong trò chơi phòng thủ tháp này.

Cách chơi:

Xem hướng dẫn trong trò chơi.

Back to Top