Thông tin

Thông tin:

Bạn có thích trở thành Robinhood, một cung thủ lão luyện không? Bây giờ bạn có thể thực hành kỹ năng bắn cung của mình. Nhấn và nhắm cung của bạn. Phát hành để bắn mũi tên. Nhắm vào trái cây, không phải con người. Gặp phải một cảnh quan ngày càng thách thức sẽ thách thức kỹ năng nhắm mục tiêu của bạn. Bạn có thể đạt điểm cao như thế nào? Các tính năng: – Kết hợp 2 lần khi bạn đạt được một luồng chiến thắng – Đánh 5 trái cây liên tiếp để nhận thêm một mũi tên – Chủ đề thời trung cổ vui nhộn – Trò chơi bất tận – Bill The Bowman

Cách chơi:

Nhấn và nhắm cung của bạn. Phát hành để bắn mũi tên.

Back to Top