Thông tin

Thông tin:

Nhấn để thay đổi làn đường trong trò chơi bơi vô tận này. Thu thập ống thở để tăng tốc độ của bạn. Thu thập lá chắn để bảo vệ bản thân. Bạn có thể đạt điểm cao bao nhiêu trong trò chơi bể bơi chuyên nghiệp trong nhà này?

Cách chơi:

Bơi nhanh và tránh chướng ngại vật

Back to Top