Trang chủ | Trò chơi mới | Trò chơi phổ biến
Trò chơi phổ biến

Quy định

Cùng với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của Gamevui.com, bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Bạn nên đọc kỹ Điều khoản sử dụng và Chính sách riêng tư bởi đây như một thỏa hiệp ràng buộc giữa bạn và Gamevui.com. Bên cạnh đó, vì lý do các Điều khoản sử dụng này có thể được xem xét lại tùy vào từng thời điểm, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra lại điều khoản để có thể cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Nếu có thay đổi hay chỉnh sửa nào về Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ đưa lên website.

Lưu ý: những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm được đưa lên web. Hãy nhớ rằng các Điều khoản sử dụng chỉ áp dụng trên website này và không áp dụng cho nội dung của các bên thứ ba.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên hệ và gửi thông tin về cho chúng tôi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website đều sẽ được giải đáp.

Các tính năng dành cho thành viên bao gồm:

  • Sở hữu và tùy biến một trang web cá nhân theo địa chỉ http://my.gamevui.com/tennick.
  • Lưu lại game yêu thích.
  • Trao đổi, bình luận thông tin liên quan đến game.